Rengøringsprisen

Rengøringsprisen tildeles en organisation eller en enkeltperson, som har ydet et markant bidrag til at højne rengøringskvalitet, arbejdsmiljø eller innovation indenfor rengøringsbranchen. Prisen uddeles hvert andet år i forbindelse med Dansk Rengøringsmesse, men er en selvstændig pris, indstiftet af Hygiejnefokus.

Prisen kan gives for en enkelt præstation, en teknologisk landevinding, en ildsjæls dedikation til at skabe bedre rammer i branchen, eller noget helt fjerde.

Rengøringsprisen 2019 gik til:

Rengøringsafdelingen hos TechCollege Aalborg, som har taget et vigtigt skridt til fremme for alle de parametre som er udslagsgivende for valget af modtageren af Rengøringsprisen, nemlig rengøringskvalitet, arbejdsmiljø og innovation på én og samme tid. Dette er sket ved at afdelingens 35 ansatte er blevet uddannet til minimum Rengøringstekniker og en del er på vej videre som Serviceassistenter. På sigt overvejer man at skubbe videre på og lade de som har potentialet og lysten til det, tage Akademiuddannelsen i Hygiejne- og Rengøringsteknik – Som du kan se beskrevet herunder, modtog netop denne uddannelse Rengøringsprisen, da denne blev uddelt senest i 2017.

Uddannelsen af medarbejderne har ført til en langt bedre og mere effektiv rengøring, givet et løft til arbejdsglæden, og fået medarbejderstaben til at se på opgaverne med nye øjne.

Under messen havde vi inviteret afdelingens leder Lotte Abildgaard til at fortælle mere om forløbet. Dette blev optaget på video og vil blive lagt her på siden, når det er færdigklippet. Lotte var informeret om at hendes afdeling var indstillet til prisen, men havde forlods meddelt at hun ikke kunne være der på det tidspunkt prisen blev uddelt. Derfor blev Rengøringsprisen 2019 først officielt overrakt ved en ceremoni den 24. januar 2020. Du kan læse mere om dette, samt se interviewet med Lotte Abildgaard hos Hygiejnefokus.

Tidligere vindere af Rengøringsprisen:

  • 2017: Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde (i dag Zealand) for Akademiuddannelsen i Hygiejne- og Rengøringsteknik, som er et kæmpe skridt i den rigtige retning for Rengøringsbranchen, der har brug for kompetent arbejdskraft og veluddannede ledere. Uddannelsen er medvirkende til, at man nu kan finde en karrierevej i Rengøringsbranchen.
  • 2015: Reklamebureauet Sorø (i dag BRAVE) for deres Miljøteams-projekt i samarbejde med Sorø Kommune. Projektet gik ud på at få eleverne i kommunens skoler til at tage ansvar for lokalernes daglige overlevering til rengøringspersonalet. Der blev dannet teams på 4-5 elever, som hver dag skulle sikre at lokalet er klar til rengøring. Målet var at få frigivet tid fra rengøringen, således der blev tid til en ekstra daglig rengøring af toiletfaciliteter.

Du kan indstille organisationer eller personer her i skemaet ved siden af. Desuden er du velkommen til at sende en mail til info@hygiejnefokus.dk. I begge tilfælde er det vigtigt at du begrunder din indstilling bedst muligt, da det har afgørende betydning for den endelige udvælgelse af prismodtager.