Rengøringsprisen

Rengøringsprisen tildeles en organisation eller en enkeltperson, som har ydet et markant bidrag til at højne rengøringskvalitet, arbejdsmiljø eller innovation indenfor rengøringsbranchen. Prisen uddeles hvert andet år i forbindelse med Dansk Rengøringsmesse, men er en selvstændig pris, indstiftet af Hygiejnefokus.

Prisen kan gives for en enkelt præstation, en teknologisk landevinding, en ildsjæls dedikation til at skabe bedre rammer i branchen, eller noget helt fjerde.

Tidligere vindere af Rengøringsprisen:

  • 2015: Reklamebureauet Sorø (i dag BRAVE) for deres Miljøteams-projekt i samarbejde med Sorø Kommune. Projektet gik ud på at få eleverne i kommunens skoler til at tage ansvar for lokalernes daglige overlevering til rengøringspersonalet. Der blev dannet teams på 4-5 elever, som hver dag skulle sikre at lokalet er klar til rengøring. Målet var at få frigivet tid fra rengøringen, således der blev tid til en ekstra daglig rengøring af toiletfaciliteter.
  • 2017: Erhvervsakademi Sjælland Campus Roskilde for Akademiuddannelsen i hygiejne- og Rengøringsteknik, som er et kæmpe skridt i den rigtige retning for Rengøringsbranchen, der har brug for kompetent arbejdskraft og veluddannede ledere. Uddannelsen er medvirkende til, at man nu kan finde en karrierevej i Rengøringsbranchen.

Du kan indstille organisationer eller personer her i skemaet ved siden af. Desuden er du velkommen til at sende en mail til info@hygiejnefokus.dk inden 1. oktober 2017. I begge tilfælde er det vigtigt at du begrunder din indstilling i bedst muligt omfang, da dette kan have afgørende betydning for den endelige udvælgelse af prismodtager.